ID Penguna
Kata Laluan

Sistem Tempahan Bilik Mesyuarat/Bilik Latihan
Kemudahan secara online tempahan bilik mesyuarat dan bilik latihan
Sistem Virtual Office Dokumen
Sistem ini diwujudkan bagi memudahkan kakitangan JKSM menyimpan seperti kertas kerja atau kertas makluman dalam bentuk softcopy. Ianya akan menjadikan bahan rujukan sekiranya diperlukan.
Sistem Maklumat Pegawai
Sistem ini adalah direktori secara dalam talian yang akan memaparkan maklumat kakitangan JKSM.

Sistem Permohonan Muat Naik Maklumat Portal (SIPMA)
Kemudahan secara online untuk permohonan memuat naik maklumat dan kandungan Portal JKSM
Sistem Peperiksaan Jabatan
Digunakan untuk permohonan dan semakan peperiksaan jabatan. Klik Jadual Peperiksaan Perkhidmatan Awam Tahun 2020 untuk maklumat peperiksaan.

Sebarang masalah, sila hubungi:-
Cik Nurul Ain: 03-8870 9530 atau Puan Aida: 03-8870 9543

SENARAI MESYUARAT DAN LATIHAN
Bil Tarikh Dari Tarikh Hingga Tajuk Lokasi
1. 19-10-2020 22-10-2020 BENGKEL PELAN ANTI RASUAH ORGANISASI Dewan Tan Sri Dr Setia Ibrahim Lembut
2. 10-07-2020 10-07-2020 Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) Bilik Mesyuarat Utama
3. 22-07-2020 24-07-2020 BENGKEL PELAN STRATEGIK JKSM TAHUN 2021-2025 Dewan Tan Sri Dr Setia Ibrahim Lembut
4. 20-07-2020 20-07-2020 Mesyuarat Penyelarasan Pentadbiran Jabatan (MPPJ) Bilangan 4 Tahun 2020 Bilik Mesyuarat Utama
5. 09-07-2020 09-07-2020 Mesyuarat JKTeknikal Projek Transformasi esv3 kali ke 16 Bil. 3/2020 Bilik Mesyuarat Utama
6. 13-07-2020 13-07-2020 Mesyuarat JK Pemandu Projek Transformasi esv3 Kali ke 11 Bil. 3/2020 Bilik Mesyuarat Utama
7. 13-07-2020 13-07-2020 Mesyuarat Panel Penasihat Jurnal Hukum Bil. 2/2020 Bilik Mesyuarat Utama
8. 28-07-2020 29-07-2020 BENGKEL PEMANTAUAN PEMATUAHAN ARAHAN AMALAN MAHKAMAH SYARIAH Bilik Mesyuarat Utama
9. 17-08-2020 17-08-2020 BENGKEL DEPOSIT RAYUAN Bilik Mesyuarat Utama
10. 18-08-2020 18-08-2020 BENGKEL PERINTAH BERSALING Bilik Mesyuarat Utama
11. 14-08-2020 14-08-2020 MESYUARAT SOP SEBATAN Bilik Mesyuarat Utama
12. 19-08-2020 19-08-2020 Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Arahan Amalan dan Kaedah-Kaedah Mahkamah Syariah Bil 3/202020 Bilik Mesyuarat Utama
13. 15-07-2020 15-07-2020 Perbincangan Berkaitan Pelaksanaan Program Retreat Quick Win Kehakiman dan Perundangan JKSM, MSWP & JAPENSWP (ICT) Bilik Mesyuarat Aras 4 (BTMK)
14. 21-07-2020 21-07-2020 Jemputan Sesi Pembentangan Teknologi Terkini dan Perkhidmatan Datamicron Systems Sdn. Bhd. Bilik Mesyuarat Aras 4 (BTMK)
15. 14-07-2020 14-07-2020 JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN & AKAUN BIL.2/2020 Bilik Mesyuarat Utama
16. 14-07-2020 14-07-2020 MESYUARAT JAWATANKUASA AKTIVITI (APMC) JKSM BIL.2/2020 Bilik Mesyuarat Utama
Copyright 2015 by Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia